เมื่อสมาชิกได้เข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกคลิกที่ "หลักสูตร" 


หลังจากนั้นระบบจะเเสดงรายการหลักสูตรทั้งหมด ให้สมาชิกทำการ คลิก "เข้าสู่บทเรียน" หลักสูตรที่ต้องการเรียน

ระบบจะแสดงรายละเอียดของหลักสูตร รายการบทเรียนที่ต้องทำการเรียนและเมื่อต้องการเรียนบทไหนให้คลิกที่ รายการบทเรียนนั้นๆ

 

ให้คลิกที่ VDO เพื่อทำการเรียน

เมื่อ VDO เริ่มเล่น จะมี "Powerpoint" เเสดงบนหน้าจอด้านล่าง VDO สมาชิกสามารถคลิกที่ Powerpoint เพื่อเลือกส่วนของเนื้อหาที่ต้องการเรียน