เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะผลการเรียน และเมื่อผลการเรียนผ่านผู้ใช้สามารถทำการสอบได้โดยคลิกที่ "สอบวัดผล"

ทำการคลิกที่ "ข้อสอบวัดผล"

ขั้นตอนการสอบ คลิกที่ "เริ่มทำข้อสอบ" โดยจะต้องทำข้อสอบภายในกำหนดเวลาตามที่ระบบแสดง

เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งคำตอบ" เพื่อส่งคำตอบ

 หน้า website จะขึ้นสถานะ "ส่งคำตอบสำเร็จ"

 

 เมื่อผู้ใช้งานทำการสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการสอบ